Αθλητική Φυσικοθεραπεία

Aσθενείς μετα από κάποιο τραυματισμό συχνά επιθυμούν να επιστρέψουν σε ψυχαγωγικά ή ανταγωνιστικά αθλήματα και εμείς στο κέντρο Κτησίας κατανοούμε αυτή την ανάγκη. Ο πρωταρχικός στόχος του μας και της ομάδας αθλητικής αποκατάστασης είναι να σας βοηθήσει  να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο δραστηριότητάς σαςε με το ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό μέσο. Γνωρίζοντας τη σε εμβιομηχανική βάση τι απαιτείται για διάφορα αθλήματα, οι φυσιοθεραπευτές μας μπορούν να σχεδιάσουν προγράμματα που βελτιώνουν την δύναμη, την ευελιξία, το εύρος κίνησης, την αντοχή και την ισορροπία που είναι απαραίτητα για την ασφαλή επιστροφή στην επιθυμητή αθλητική δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της αθλητικής αποκατάστασης στο κέντρο μας, οι ασθενείς εισάγονται σε ένα πρόγραμμα άσκησης προοδευτικής επιβάρυνσης που ξεπερνά την τυπική άσκηση με αντιστάσεις. Για να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας να επιστρέψουν στο προ τραυματισμού επίπεδο δραστηριότητας τους, η ομάδα μας παρακολουθεί στενά την πρόοδο και προτρέπει για μια σταδιακή επανένταξη πίσω στις αθλητικές δραστηριότητες. Καθώς επιτυγχάνεται ο στόχος σε δύναμη και το πλήρες εύρος κίνησης, οι ασθενείς λαμβάνουν ασκήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας .  Καθώς οι ασθενείς προχωρούν στο πρόγραμμά τους, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης και  ευκινησίας υλοποιούνται για την ενίσχυση της ταχύτητας και του χρόνου αντίδρασης. Όσο πλησιάζει το τελευταίο κομμάτι της αθλητικής αποκατάστασης ένας ασθενής εντάσσεται σε ένα sport – specific ασκησιολόγιο που προσομοιάζει τις κινήσεις και τα φορτία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει όταν επιστρέψει στο άθλημά του.