Μια ομάδα, ένας στόχος

Για τον κάθε ασθενή που έρχεται στο Κέντρο μας Κτησίας Αποκατάσταση, η μέρα της τελευταίας συνεδρίας σημαίνει μια νέα αρχή, γεμάτη αισιοδοξία και ελπίδα, απαλαγμένη από τον πόνο ή τη οποιαδήποτε δυσκολία στην κίνηση!
Για την ομάδα μας, αυτή η μέρα αποτελεί κινητήρια δύναμη ώστε να συνεχίζουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο.
Γιατί, στο Κέντρο Κτησίας Αποκατάσταση αναγνωρίζουμε ότι οι ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας δεν αποτελούν προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα και ανάγκη όλων των πολιτών!
Έτσι μέρα με τη μέρα, δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας και Αποκατάσταης σε όσους το έχουν ανάγκη.