Οσφυαλγία & Στρατηγική αντιμετώπιση του πόνου

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, οφείλουν να αναγνωρίζουν και να επιδιώκουν εκείνες τις πολιτικές, να λαμβάνουν εκείνες τις αποφάσεις, ή να ακολουθούν εκείνες τις δράσεις που να συνάδουν με τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας μας.

Επίσης, οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (το σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, το σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Με δεδομένο αυτό, το κέντρο Κτησίας Αποκατάσταση, στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, διοργανώνει μια άκρως ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα:«Οσφυαλγία, από τον Εκφυλισμό στον Πόνο & Στρατηγική αντιμετώπιση του πόνου», την Τετάρτη 27 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα στην Αίθουσα «Καστελλάκη», Επιμελητήριο Ηρακλείου.