Οφέλη της θεραπευτικής άσκησης

Ποια μπορεί να είναι τα οφέλη της θεραπευτικής άσκησης;

Στο παρακάτω βίντεο, περιγράφεται ένα πρότυπο θεραπευτικής άσκησης που δίνουμε σε περιπτώσεις όπου συναντάμε κυφωτική παραμόρφωση ή σύνδρομο στάσης σε κύφωση.

Η καθιστική καθημερινότητα, η έλλειψη φυσικής κατάστασης και ψυχολογικοί παράγοντες αποτελούν τους πιο συχνούς προδιαθεσικούς παράγοντες δυσλειτουργίας στο ανθρώπινο σώμα.

Η θεραπευτική άσκηση είναι ένα στοχευμένο πρόγραμμα σωματικής άσκησης με σκοπό τη βελτίωση ελλειμμάτων αλλά και της γενικής φυσικής κατάστασης του ατόμου.

Πριν την έναρξη κάθε προγράμματος, ο ασθενής αξιολογείται λεπτομερώς όπου αναγνωρίζονται πιθανά προβλήματα και σχεδιάζονται τα κατάλληλα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης.

  •  Αύξηση της λειτουργικότητας
  •  Βελτίωση της υγείας
  •  Αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής

Αυτά είναι μερικά από τα οφέλη που αποδεδειγμένα προσφέρει η στοχευμένη θεραπευτική άσκηση.

Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα, ελάτε να συζητήσουμε το πρόβλημα μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης που ταιριάζουν σε σας.

2810-286618 , 2811-103383
info@ktisias.net
www.ktisias.net