Προσωπικό

Μανόλης Ξυδιανάκης

Διευθυντής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης

Φυσικοθεραπευτής. Υπεύθυνος Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης στο κέντρο Κτησίας Αποκατάσταση. Κάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας από το Πανεπιστήμιο
Bradford της Αγγλίας [Bsc(Hons), 2011]

Ιάκωβος Κομμάτας

Προϊστάμενος Φυσικοθεραπείας

Απόφοιτος τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Εργάζεται στο κέντρο Κτησίας ενώ παράλληλα ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κλινική Εργοσπιρομετρία άσκηση και αποκατάσταση στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , καθώς, και το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα ΟΜΤ, HOMTD.

Κωνσταντίνος Ζουραράκης

Διευθυντής Φυσικοθεραπείας Κέντρου Βιάννου

Απέκτησε πτυχίο φυσικοθεραπείας από το A.Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
Εχει καταρτιστεί στο Sports Combination Τaping και το manual therapy.

Αθανασία Αράθωμα

Φυσικοθεραπεύτρια

Φυσικοθεραπεύτρια. Απέκτησε πτυχίο Φυσικοθεραπείας από το Α.Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης το 2009. Έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση BOBATH για ενηλίκους, η οποία απευθύνεται σε νευρολογικούς ασθενείς.