Τραυματισμοί και τρέξιμο

Τραυματισμοί και τρέξιμο

Εξαιρετική ερευνητική δουλειά από την ομάδα runsafe, που παρουσιάζει ένα εννοιολογικό πλαίσιο βασισμένο σε έρευνα και περιγράφει τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της αιτιολογίας τραυματισμού σχετιζόμενου με το τρέξιμο.

Πώς πραγματοποιούνται λοιπόν οι τραυματισμοί στο τρέξιμο;

 

πηγή :  http://runsafe.au.dk/