Ειρήνη Περβολαράκη

Ειρήνη Περβολαράκη

Εναλλακτικές θεραπείες, Βελονισμός

Η Ειρήνη Περβολαράκη έχει εκπαιδευτεί στον κινέζικο βελονισμό με εστίαση
στην ανακούφιση πόνου και άλλων σωματικών ενοχλήσεων. Απέκτησε το δίπλωμα
βελονισμού από την Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης
Ιατρικής και ακολούθως μετέβη στην Κίνα για ένα έτος για έρευνα, σπουδές και
κλινική άσκηση στο Πανεπιστήμιο Tianjin. Στη συνέχεια ειδικεύτηκε στον βελονισμό
για άμεση ανακούφιση πόνου.

Η Ειρήνη Περβολαράκη απέκτησε το δίπλωμα βελονισμού από την Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, ενώ επίσης εκπαιδεύτηκε στη θεραπευτική μάλαξη με αιθέρια έλαια. Τον Ιούνιο 2014 έλαβε υποτροφία από την ως άνω Ακαδημία για την πραγματοποίηση μελέτης στο πεδίο της σχέσης μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και της κινέζικης ιατρικής. Συνακόλουθα μετέβη στην Κίνα για
ένα έτος (2014-2015) για έρευνα, σπουδές και κλινική άσκηση στο Πανεπιστήμιο Tianjin, όπου εκπαιδεύτηκε στα αντικείμενα: βασική θεωρία κινέζικης ιατρικής, διάγνωση, κανάλια και σημεία βελονισμού, ανατομία, qi gong. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στον βελονισμό με εστίαση στην άμεση ανακούφιση πόνου (2017).

Έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω δημοσιεύσεις:
-Η άσκηση της Κινέζικης Ιατρικής στην Ελλάδα, Περιοδικό Ελληνικού Συλλόγου Κινέζικης Ιατρικής, Απρίλιος 2015, τεύχος 1.
-Έρευνα για την πιθανή σχέση Qibo και Ιπποκράτη, Παιώνια, μέρος 1 ο , Απρίλιος 2015, τεύχος 17, μέρος 2 ο , Απρίλιος 2016, τεύχος 18.
Επίσης παρακολουθεί τετραετείς σπουδές στη σωματική ψυχοθεραπεία-εξελικτική διαδικασία Core Energetics (09/2015-σήμερα).
Διερμηνεύει από την αγγλική γλώσσα σε θέματα βελονισμού. Περαιτέρω, ασχολείται με την κοινωνική προσφορά σε θέματα υγείας και ποιότητας ζωής.
Είναι μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Κινέζικης Ιατρικής (ΕΣΚΙ).