Αθανασία Αράθωμα

Αθανασία Αράθωμα

Φυσικοθεραπεύτρια

Φυσικοθεραπεύτρια. Απέκτησε πτυχίο Φυσικοθεραπείας από το Α.Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης το 2009. Έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση BOBATH για ενηλίκους,
η οποία απευθύνεται σε νευρολογικούς ασθενείς.

– Ολοκλήρωσε τον κύκλο βασικού σεμιναρίου BOBATH για ενηλίκους: "Assessment
and Treatment of Adults with Neurological Conditions – the BOBATH Concept"
(Διοργάνωση: Κέντρο διά Βίου Μάθησης Στελεχών Υγείας “epimorfosis”) το 2017.
– Έχει καταρτιστεί επίσης στη μάλαξη λεμφικού συστήματος – Vodder (Διοργάνωση:
Τμήμα Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Θ., 28 Μαΐου 2008, Θεσσαλονίκη),
– καθώς και στο ManualTherapy – μέθοδος MULLIGAN (22-25 Ιανουαρίου 2010).

Έχει συμμετάσχει στα εξής συνέδρια και ημερίδες:

– Ημερίδα με θέμα: Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης κακώσεων ωμικής ζώνης,
Λάρισα, 20 Μαΐου 2006

– 3o Διεθνές συνέδριο με θέμα: Ιατρική της άθλησης στον 21ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 8-
10 Δεκεμβρίου 2005
– 2ο Διεθνές συνέδριο με θέμα: Προβλήματα καρπού, Θεσσαλονίκη 18-19 Ιανουαρίου – Ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο φυσικοθεραπείας με θέμα: Ερευνητική απόδειξη & Φυσιοθεραπευτική Αποκατάσταση, Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2005
– 20ο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με Θέμα: Οσφυαλγία είκοσι χρόνια μετά…, που οργάνωσε η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας στις 3,4,5 Νοεμβρίου 2006.

Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Κτησία από το 2015 .