Γιώργος Κασαπάκης

Γιώργος Κασαπάκης

Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής. Απέκτησε πτυχίο Φυσικοθεραπείας από το Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης το 2013 (με βαθμό 8.4). Έχει καταρτιστεί επίσης στις τεχνικές kinesio taping και manual therapy.

Ο Γιώργος Κασαπάκης έχει καταρτιστεί στις παρακάτω τεχνικές:

– Μυοπεριτοναϊκή απελευθέρωση και θεραπεία σημείων πυροδότησης (Myofascial
Release and Trigger Point Therapy) από το Utah College of Myotherapy, 3-4- 5
Ιουλίου 2015 Αθήνα (24 διδακτικές ώρες), διδασκαλία Anna Gammal MT, CIMT
– Βασικό επίπεδο Kinesio Taping (Kinesio Taping Fundamentals), KT1 από το Kinesio
Taping Association International, 26-27 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα (14 ώρες)
διδασκαλία: Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, PT, BSc, MT, CKTAI

– Προχωρημένο επίπεδο Kinesio Taping, Τεχνικές Διόρθωσης (Kinesio Taping
Advance KT2 CORRECTION TECHNIQUES) από το Kinesio Taping Association
International 24 Οκτωβρίου 2015 Αθήνα (8 ώρες) Διδασκαλία: Ernest Naco, PT, MT,
CKTI
– Kinesio Taping KT3-KT4 Κλινική Αξιολόγηση και Θεραπεία (Kinesio Taping KT3-
KT4 Clinical Evaluation And Treatment) από το Kinesio Taping Association
International 16-17 Απριλίου 2016 Αθήνα (14 ώρες) Διδασκαλία: Κωνσταντίνος
Διαμαντόπουλος PT, BSc, MT, CKTAI
– Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία (Mechanical Diagnosis And Therapy) από το
Ινστιτούτο Mckenzie Ελλάδας-Κύπρου, Μέρος Α Οσφυική μοίρα Σπονδυλικής
Στήλης 25-28/2/2016 Αθήνα, Μέρος Β η αυχενική και θωρακική μοίρα της
Σπονδυλικής Στήλης 26-29/05/2016 Αθήνα
– Σεμινάρια Manual Therapy OMT-Ελλάδα , από Ιούλιο 2016-σήμερα.

Έχει παρακολουθήσει τα παρακάτω συνέδρια – ημερίδες:
– 2° Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύγχρονος Τρόπος Ζωής και Πρόληψη Καρδιαγγειακών
και Μυοσκελετικών Παθήσεων» Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009.
– 20 Ο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με θέμα «Κλινική και
Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση του νευροχειρουργικού & ορθοπεδικού ασθενή-
Σύγχρονες Αντιλήψεις» 26-28/11/2010.
– 21 Ο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με θέμα «Αναπηρία και
σύγχρονη φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση» 25-27/11/2011.
– 22 ο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με θέμα «Φυσικοθεραπεία.
Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές» 7-9/12/2012.
– Επιστημονική ημερίδα με θέμα την ιπποθεραπεία (03/12/2011).
– Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα <<Φυσικοθεραπεία σε Καρδιοαγγειακούς,
Αναπνευστικούς & Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς: Από τη Θεωρία στην Πράξη 
Υπό το Τ.Κ.Α.Φ.Α και το Π.Τ Ηρακλείου-Λασιθίου Μάϊος 2016
– 5 η Επιστημονική Ημερίδα Πρόγραμμα ¨Απόλλων 2016¨ Ελληνική Εταιρία
Χειρουργικής & Τραυματολογίας, Κρήτη Ιούλιος 2016

Πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Παπαγεωργίου (8/2012-3/2013) και παρακολούθησε ως εθελοντής τις εργασίες στο Γενικό
Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο (11/2014-11/2015).

Συμμετείχε σε αναρτημένη ανακοίνωση με θέμα: «Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής (Impingement Syndrome)» στο 3 Ο διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 24-26/04/2015.
Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Κτησία από το 2016 .