Φυσικοθεραπεία στο Ηράκλειο | Γάζι |

Αθανασία Αράθωμα

Φυσικοθεραπεύτρια

 

Απέκτησε πτυχίο φυσικοθεραπείας από το A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Εργάζεται ως φυσικοθεραπεύτρια από το 2014 στα ειδικότερα αντικείμενα:

– Αποκατάσταση μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων, νευρολογικών παθήσεων

– Μέθοδος BOBATH

– Μάλαξη Λεμφικού Συστήματος (VODDER)

– Θεραπευτική μάλαξη – μέθοδος MULLIGAN

– Παροχή κατ’ οίκον Φυσικοθεραπείας

Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Κτησία από το 2015.