ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

 

 

Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Κτησία από το 2023.