Πρόγραμμα
Πρόληψης Τραυματισμών

Τι περιλαμβάνει ένα Πρόγραμμα Πρόληψης Τραυματισμών;

Έχει αποδειχθεί ότι τα γενικευμένα προγράμματα πρόληψης τραυματισμών είναι αποτελεσματικά σε πολλά αθλήματα καθώς η βελτίωση της θέσης του γόνατος προκειμένου να αποφευχθεί ο τραυματισμός είναι η ίδια για όλα τα αθλήματα

 • Ένα τυπικό πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών περιλαμβάνει ασκήσεις που επικεντρώνονται σε:
  • Σταθερότητα του κορμού
  • Έκκεντρη προπόνηση των μυών
  • Ιδιοδεκτικότητα
  • Δυναμική σταθεροποίηση
  • Πλειομετρικές ασκήσεις
  • Σωστή ευθυγράμμιση της στάσης του σώματος
 • Θα πρέπει να θέτονται σε προτεραιότητα οι ασκήσεις ενδυνάμωσης και ισορροπίας στα προγράμματα πρόληψης τραυματισμών για τους αθλητές ομαδικών αθλημάτων
 • Άλλα σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν είναι τα εξής:
  • Ευκινησία
  • Διατάσεις
  • Προθέρμανση
  • Πλειομετρικές ασκήσεις
  • Τεχνική
 • Τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων εμφανίζονται συνήθως μετά από τρεις μήνες τακτικής χρήσης
 • Τα προγράμματα πρόληψης τραυματισμών έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της δύναμης, της εγρήγορσης και του νευρομυϊκού ελέγχου και μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου:
  • Σοβαρού τραυματισμού
  • Τραυματισμού από ένα τρίτο
 • Το πρόγραμμα εστιάζει στη βελτίωση:
  • Της εμβιομηχανική τεχνική της κίνησης
  • Της ευαισθητοποίησης και του έλεγχου κατά τη διάρκεια:
   • Στάσης, προσγείωσης, τρεξίματος, αλμάτων
 • Έχει αποδειχθεί ότι τα πολυπαραγοντικά προγράμματα άσκησης είναι αποτελεσματικά στη μείωση των τραυματισμών:
  • Του γόνατος
  • Του προσθίου χιαστού
  • Των οπισθίων μηριαίων
  • Της ποδοκνημικής
  • Των κάτω άκρων
  • Αλλά όχι της βουβωνικής χώρας
Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Πρόληψης Τραυματισμών
 • Για να είναι επιτυχημένα αυτά τα προγράμματα πρόληψης τραυματισμών, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν:
  • Τακτικά:
   • 2-3 φορές την εβδομάδα
  • Συνεχόμενα:
   • Για τουλάχιστον τρεις μήνες
  • Σε όλα τα επίπεδα ανταγωνισμού
 • Όσο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στα προγράμματα, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος από:
  • Μείωση τραυματισμών
  • Χρόνος που χάνεται από τραυματισμό
 • Οι αθλητές που δεν τηρούν τακτικά το πρόγραμμα θα δουν ελάχιστα ή και καθόλου βελτίωση
Σε ποια ηλικιακή ομάδα πρέπει να χρησιμοποιηθούν;
 • Οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα θα επωφεληθεί
 • Όμως, όσο νεότερος είναι ο αθλητής που θα εφαρμόσει αυτά τα προγράμματα, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος για αυτόν
 • Τα παιδιά που περιλαμβάνουν αυτά τα προγράμματα στην προπόνηση τους, αναπτύσσουν και διατηρούν βέλτιστες στρατηγικές κίνησης που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυματισμού
 • Τα παιδιά που ολοκληρώνουν αυτά τα προγράμματα συγκριτικά με τα παιδιά που δεν τα ολοκληρώνουν, δείχνουν βελτίωση:
  • Στον έλεγχο της κίνησης
  • Στην ισορροπία
  • Στην ευελιξία
  • Στην απόδοση
Διαφορές στους τραυματισμούς μεταξύ ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών
 • Οι ερασιτέχνες αθλητές είναι πιο επιρρεπείς σε τραυματισμούς από τους επαγγελματίες αθλητές:
  • Αυτό μπορεί να οφείλεται σε:
   • Κατώτερες τεχνικές ικανότητες
   • Ελαττωμένη δύναμη
   • Υποδεέστερη εμβιομηχανική προσγείωσης
   • Είναι λιγότερο πιθανό να συμπεριλάβουν κάποιο πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών στην προπόνηση τους
 • Οι ερασιτέχνες αθλητές είναι πιο πιθανό:
  • να τραυματιστούν κατά τη διάρκεια της προπόνησης
  • να υποστούν μέτριους και σοβαρούς τραυματισμούς
 • Οι επαγγελματίες αθλητές είναι πιο πιθανό:
  • να τραυματιστούν κατά τη διάρκεια ενός ανταγωνιστικού παιχνιδιού
  • να υποστούν λιγότερο σοβαρούς τραυματισμούς