Προσωπικό

Μανόλης Ξυδιανάκης

Διευθυντής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης

Φυσικοθεραπευτής – Υπεύθυνος Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης

Αθανασία Αράθωμα

Φυσικοθεραπεύτρια

Πτυχίο Φυσικοθεραπείας από το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Ειδική σε νευρολογικούς ασθενείς.

Παναγιώτης Χαρόγιαννης

Φυσικοθεραπευτής

Πτυχίο φυσικοθεραπείας από το ΤΕΙ Αθήνας ,Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας.
Ειδκός στην Αποκατάσταση Μετεγχειρητικών ορθοπεδικών περιστατικών

Γιάννης Αγριμανάκης

Βοηθός Φυσικοθεραπευτής

Χρύσα Καραγιαννάκη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Δέσποινα Τσικουδούρη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Άντυ Χρονιάρη

Γραμματειακή Υποστήριξη