Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κέντρου Κτησίας Αποκατάσταση

Συμπεριφορά

Η συμπεριφορά των Φυσικοθεραπευτών των Γιατρών και όλου του προσωπικού  πρέπει να είναι κόσμια, ήπια και ανεκτική. Ο ασθενής έχει δικαίωμα να γνωρίζει όλα όσα τον αφορούν και οποιαδήποτε απόφαση τους πρέπει να είναι σεβαστή.
Η ευθύνη για την απόκτηση εμπιστοσύνης, βαρύνει μόνο το γιατρό.
Το «κύρος» των  επαγγελματιών Υγείας απορρέει μόνο από την προσφορά, την αυτοθυσία, την ειλικρίνεια και την υπευθυνότητα.

Εμφάνιση

Η εμφάνιση κάθε λειτουργού υγείας πρέπει να είναι καθαρή και ευπρεπής.

Το ραντεβού

Η συνέπεια στο ραντεβού αντανακλά το σεβασμό προς τον ασθενή και τους οικείους του.

Ο Πληθυντικός Ευγενείας

Ο πληθυντικός ευγενείας συνιστάται μέχρι την απόκτηση αμοιβαίας οικειότητας.

Ομιλία στο τηλέφωνο

Η ομιλία στο τηλέφωνο, πρέπει να είναι διακριτική, χαμηλόφωνη και σύντομη.
Καμία μετακίνηση μέσα σε σπίτι ασθενούς και καμία χρήση αντικειμένων, επίπλων ή βοηθητικών χώρων δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη άδεια του ασθενούς ή των οικείων του.

Κλινική εξέταση-Θεραπείες

Κατά την διάρκεια της κλινικής εξέτασης-θεραπειών  θα πρέπει το προσωπικό να εξηγεί στον ασθενή και τους οικείους του βήμα προς βήμα όλη τη διαδικασία ώστε να νιώθουν ασφάλεια και να μπορούν να κατανοήσουν τη διαδικασία.

Ενημερωτικό σημείωμα

Ο Φυσικοθεραπευτής ή ο συνεργαζόμενος Γιατρός  θα πρέπει δώσει στον ασθενή μετά την εξέταση το ενημερωτικό σημείωμα , το οποίο αποτελεί καθρέφτη κάθε πράξης και προόδου του.