Διαχείριση
Λεμφοιδήματος

Τι είναι το λεμφοίδημα

Το λεμφοίδημα είναι η διόγκωση ενός μέρους του σώματος π.χ. άνω/κάτω άκρο ή μαστός, εξαιτίας ανώμαλης συσσώρευσης της λέμφου. Μπορεί να είναι πρωτογενές (συχνότερα στις γυναίκες στα κάτω άκρα) ή δευτερογενές (από τραυματισμό που οδηγεί σε διακοπή της κυκλοφορίας της λέμφου π.χ. επεμβάσεις μαστού ή και πτώσεις). Το λεμφοίδημα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όσο πιο σύντομα ανιχνευθεί τόσο πιο εύκολα θα ελεγχθεί.

Παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία του λεμφοιδήματος είναι οι μολύνσεις, η παχυσαρκία, εκτεταμένες προσθετικές επεμβάσεις στήθους, συνδυασμοί χειρουργικών επεμβάσεων και ακτινοβολίας, μετεγχειρητικές φλεγμονές και μεταστάσεις.

Αν και είναι  μία χρόνια και προοδευτική κατάσταση που δυσκολεύει τις δραστηριότητες της καθημερινότητας, μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο με σωστή διαχείριση και εφαρμογή ορισμένων βασικών κανόνων. Συχνά προκαλεί ψυχολογική φόρτιση – stress λόγω της αισθητικής παραμόρφωσης, επαναλαμβανόμενα επεισόδια μολύνσεων  και σπάνια περιπτώσεις κακοήθους εκφυλισμού. Οι σοβαρές περιπτώσεις συνδέονται με παχυδερμία, σκλήρυνση του άκρου, διαρροή λέμφου και υπερδιόγκωση (ελεφαντίαση).

Πως βοηθάει η φυσικοθεραπεία στη διαχείριση λεμφοιδήματος;

Για τη διαχείριση του λεμφοιδήματος, παρέχεται  ολοκληρωμένη αποσυμφορητική θεραπεία  η οποία περιλαμβάνει:

1.Μάλαξη λεμφικής παροχέτευσης (MLD: manual  lymph drainage) – η οποία έχει συγκεκριμένες αντενδείξεις όπως π.χ. μη ελεγχόμενη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
2. Ελαστική περίδεση
3. Προστασία δέρματος
4. Κινησιοθεραπεία –Ασκησιολόγιο
5. Ανάρτηση σκέλους