Θεραπευτική
Γυμναστική

Στο κέντρο Κτησίας Αποκατάσταση παρέχουμε υπηρεσίες Θεραπευτικής Γυμναστικής, είτε ατομικά
είτε σε ομάδες θεραπείας, με στόχο την αύξηση της αερόβιας ικανότητας, τη βελτίωση και ενίσχυση
της μυϊκής δύναμης και αντοχής, της ελαστικότητας, της ισορροπίας, της νευρομυϊκής συναρμογής,
τον έλεγχο βάρους και τον έλεγχο του άγχους.

 

Ως βασικό σκοπό έχουμε τη βοήθεια και διατήρηση
των συνανθρώπων μας, στη θεραπεία ενός μεγάλου αριθμού χρόνιων παθήσεων και
δυσλειτουργιών του σώματος.