Αθλητική
Φυσικοθεραπεία

Ασθενείς μας συχνά θέλουν να επιστρέψουν σε ψυχαγωγικά ή ανταγωνιστικά αθλήματα και οι ειδικοί της ομάδας αποκατάστασης του Κέντρου Κτησίας Αποκατάσταση κατανοούν αυτή την ανάγκη. Ο πρωταρχικός στόχος στο τμήμα Αθλητικής Αποκατάστασης είναι να βοηθήσει τους ασθενείς να επιστρέψουν στο προηγούμενο επίπεδο δραστηριότητάς τους με το ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό μέσο. Γνωρίζοντας τη εμβιομηχανική που απαιτείται για διάφορα αθλήματα, οι φυσιοθεραπευτές μας μπορούν να σχεδιάσουν προγράμματα που επιτυγχάνουν την δύναμη, την ευελιξία, το εύρος κίνησης, την αντοχή και την ισορροπία που είναι απαραίτητα για την ασφαλή επιστροφή στο εκάστοτε άθλημα.

Κατά τη διάρκεια της αθλητικής αποκατάστασης, οι ασθενείς εισάγονται σε ένα πρόγραμμα προοδευτικά αυξανόμενης σε ένταση άσκησης που ξεπερνά την τυπική άσκηση με βάρη. Για να βοηθήσουμε τους ασθενείς να επιστρέψουν στο επίπεδο δραστηριότητας πριν από το τραυματισμό, το προσωπικό μας παρακολουθεί στενά την πρόοδο και ενσωματώνει μια σταδιακή εξέλιξη των δραστηριοτήτων. Καθώς επιτυγχάνεται η δύναμη και το πλήρες εύρος της κίνησης, δίνονται στους ασθενείς ασκήσεις που ενσωματώνουν την ισορροπία και την ιδιοδεκτικότητα. Καθώς οι ασθενείς προχωρούν, οι ασκήσεις προσαρμόζονται για την ενίσχυση της ταχύτητας και του χρόνου αντίδρασης. Όσο περισσότερο βρίσκεται ένας ασθενής στο πρόγραμμα sport rehab, τόσο οι ασκήσεις θα μιμούνται τις κινήσεις του αθλήματος που στοχεύει ο αθλούμενος. Αυτή η εξέλιξη εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς παραμένουν σε ένα ασφαλές μονοπάτι προς την επιστροφή τους στην αθλητική δραστηριοτητα.

Το προσωπικό μας έχει εργαστεί με αθλητές που αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις, το κολύμπι, το βόλεϊ, το στίβο και το γυμναστήριο. Είτε θεραπεύουν έναν ερασιτέχνη είτε έναν επαγγελματία αθλητή, η ομάδα φυσιοθεραπευτών κατανοεί τη σημασία της επαναφοράς του αθλούμενου «πίσω στο παιχνίδι».

 

5 Στάδια Αποκατάστασης

Στάδιο 1
Μείωση πόνου

Η πρώτη φάση της αποκατάστασης επικεντρώνεται στη μείωση του πόνου και του πρηξίματος στην τραυματισμένη περιοχή. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει άσκηση, φυσικοθεραπεία, Manual therapy ή συνδυασμό αυτών των μεθόδων. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η ξεκούραση και η εφαρμογή του πάγου είναι επίσης απαραίτητες. Η χρήση αυτών των διαφορετικών θεραπευτικών τεχνικών αντιπροσωπεύει μια έγκυρη και αποτελεσματική προσθήκη σε πιο παραδοσιακές μεθόδους θεραπείας όπως η χρήση φαρμάκων.

Στάδιο 2
Αποκατάσταση της κινητικότητας και του εύρους κίνησης

Ο στόχος για τη δεύτερη φάση της αποκατάστασης είναι να αποκατασταθεί το πλήρες φάσμα της κίνησης σε μια άρθρωση ή να αποκατασταθεί μια συγκεκριμένη κίνηση χωρίς να προκαλέσει αισθήσεις πόνου. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο φυσικοθεραπευτής θα χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης των αρθρώσεων και των διατάσεων.

Στάδιο 3
Ανάκτηση μυϊκής δύναμης και αντοχής

Ο στόχος του τρίτου σταδίου είναι να αποκατασταθεί η μυϊκή δύναμη και να ενισχυθεί η αντοχή. Ο φυσικοθεραπευτής θα αυξήσει σταδιακά τη μυϊκή δύναμη μέσω της εξέλιξης του φορτίου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα υπερφόρτωσης. Από την αρχή, το στάδιο αυτό επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην αντοχή και την αεροβική ικανότητα. Η σημασία της ποσοτικής μέτρησης επικρατεί εδώ καθώς η πρόοδος μετράται μέσω ισοκινητικών δοκιμών και λειτουργικών αξιολογήσεων.

Στάδιο 4
Ανάκτηση του συντονισμού

Στόχος αυτής της φάσης είναι η ανάκαμψη του συντονισμού. Κάθε βλάβη στο μυοσκελετικό σύστημα προκαλεί αλλοιώσεις στους ιδιοδεκτικούς μηχανισμούς του σώματος, δηλαδή τους μηχανισμούς που μας επιτρέπουν να αισθανόμαστε την χωρική τοποθέτηση των άκρων μας.

Στάδιο 5
Ανάκτηση ειδικών κινήσεων ανά άθλημα

Η πέμπτη και τελευταία φάση της αποκατάστασης είναι η ανάκτηση πολύπλοκων κινήσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό ή τη δραστηριότητα του ασθενούς. Αυτό το μέρος της αποκατάστασης γίνεται συχνά στο χώρο του αθλήματος . Και πάλι, αυτή η φάση δεν ακολουθεί αυστηρή ρουτίνα, αλλά προσαρμόζεται καθημερινά από τον φυσικοθεραπευτή σε σχέση με τις μοναδικές απαιτήσεις των αθλουμένων.