Σκολίωση – Φυσικοθεραπεία

Μέθοδος Schroth για σκολίωση

Η μέθοδος Schroth είναι μια φυσικοθεραπευτική προσέγγιση για τη θεραπεία της σκολίωσης. Βασίζεται σε ασκήσεις προσαρμοσμένες στην καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης κάθε ασθενούς.

Ποια είναι η μέθοδος Schroth;

Η μέθοδος Schroth είναι μια μη χειρουργική επιλογή για τη θεραπεία της σκολίωσης. Χρησιμοποιεί ασκήσεις προσαρμοσμένες για κάθε ασθενή έτσι ώστε να περιορίσουν την παθολογική κυρτότητα μιας σπονδυλική στήλη με σκολίωση. Ο στόχος των ασκήσεων της μεθόδου Schroth είναι να συντονίσει, να επιμηκύνει και να σταθεροποιήσει τη σπονδυλική στήλη σε ένα τρισδιάστατο επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της φυσικοθεραπείας που επικεντρώνεται στην:

  • Επαναφορά της μυϊκής συμμετρίας και ευθυγράμμισης της στάσης
  • Αναπνοή της κοίλης πλευράς του σώματος
  • Διδασκαλία ορθοσωμίας

Αυτή η προσέγγιση για τη θεραπεία της σκολίωσης αναπτύχθηκε από την Katharina Schroth και περαιτέρω έγινε πιο δημοφιλή από την κόρη της Christa.

Τι είδους ασκήσεις χρησιμοποιεί η Schroth για τη σκολίωση;

Η σκολίωση είναι μια περίπλοκη παθολογική συνθήκη. Από πίσω, μια σπονδυλική στήλη μοιάζει με πλάγια καμπύλη σε σχήμα C ή S. Αλλά αυτό που δεν βλέπετε με γυμνό μάτι είναι ο τρόπος με τον οποίο οι σπόνδυλοι της σπονδυλικής στήλης περιστρέφονται καθώς σχηματίζουν μια καμπύλη. Τα διαστήματα μεταξύ των σπονδύλων μπορεί επίσης να συμπιεστούν σε ορισμένες περιοχές και να τεντωθούν σε άλλους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η φυσικοθεραπεία για τη σκολίωση απαιτεί μια προσέγγιση 3-D για την αντιμετώπιση της κυρτότητας από όλες τις γωνίες.

Η στροφή της σπονδυλικής στήλης στη σκολίωση είναι διαφορετική σε κάθε άτομο. Οι ασκήσεις Schroth είναι μπορούν να προσαρμοστούν στη μοναδικότητα του του κυρτώματος της κάθε σπονδυλικής στήλης. Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν απο όρια, καθιστή ή ξαπλωμένη θέση. Στηρίγματα όπως μπάλες θεραπείας, πόλοι και ράβδοι Schroth μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη διόρθωση της σκολίωσης.

Οι ασκήσεις Schroth, αν και διαφορετικές από άτομο σε άτομο, περιλαμβάνουν τρία θεμέλια στοιχεία:

Μυική συμμετρία

Οι αλλαγές στο κύρτωμα της σπονδυλικής σας στήλης επηρεάζουν επίσης τους μυς στην πλάτη σας. Στη μία πλευρά της πλάτης οι μύες μπορεί να αποδυναμωθούν και να αδρανήσουν. Από την άλλη πλευρά, οι μύες μπορεί να είναι υπερδραστηριοποιημένοι και κουρασμένοι. Οι ασκήσεις Schroth έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση και των δύο προβλημάτων, με στόχο την επίτευξη μυϊκής συμμετρίας.

Αναπνοή

Η αναπνοή είναι ένα σημαντικό μέρος της μεθόδου Schroth. Η μέθοδος χρησιμοποιεί μια ειδική τεχνική αναπνοής που ονομάζεται περιστροφική γωνιακή αναπνοή. Η ιδέα είναι πως ο συνδυασμός περιστροφής σπονδυλικής στήλης με αναπνοή μπορεί βοηθήσει στην αναμόρφωση του κλωβού των πλευρών και των μαλακών ιστών.

Διδασκαλία ορθοσωμίας

Η Katharina Schroth στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε καθρέφτες στην αρχική της πρακτική. Οι καθρέφτες βοήθησαν τους ασθενείς να αναπτύξουν την επίγνωση της στάσης τους. Γνωρίζοντας τη θέση της σπονδυλικής σας στήλης είναι το πρώτο βήμα για τη διόρθωσή της. Η επίγνωση του προσώπου είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν πρόκειται για καθημερινές δραστηριότητες. Σε περίπτωση σκολίωσης, θα πρέπει πάντα να υπάρχει επίγνωση των θέσεων που μπορεί να χειροτερεύσουν την εικόνα του κυρτώματος.

Ποια τα αποτελέσματα που αναμένονται μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος Schroth;

Οι περισσότεροι ασθενείς βλέπουν την ορατή βελτίωση του βαθμού καμπυλότητας της σπονδυλικής τους στήλης μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος Schroth. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να διαφέρει, αλλά συνήθως περιλαμβάνει μεταξύ πέντε και 20 συνεδριών. Στο κέντρο Κτησίας, οι συνεδρίες μας διαρκούν συνήθως από 45 λεπτά έως μία ώρα. Το μήκος και η συχνότητα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ανοχή του ασθενούς και από την έκταση της σκολίωσης.

Εκτός από τη διόρθωση της καμπύλης, τα αποτελέσματα ενός προγράμματος Schroth μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Βελτίωση στη στάση του σώματος
  • Βελτίωση στη σταθερότητα και δύναμη του κορμού
  • Ευκολότερη αναπνοή
  • Λιγότερο πόνο
  • Γενική βελτίωση κίνησης και λειτουργικότητας
  • Καλύτερη ευθυγράμμιση της λεκάνης

Ο κύριος στόχος των ασκήσεων του Schroth είναι να αποτρέψει την πρόοδο της σκολίωσης. Ανάλογα με την ηλικία, την ωριμότητα των οστών και τον βαθμό καμπυλότητας, μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος της θεραπείας. Η ειδική αναπνοή του Schroth συμπληρώνει τη στήριξη καθώς τα παιδιά διδάσκονται να αναπνέουν μέσα στο κηδεμόνα τους. Η διαχείριση της σκολίωσης με τη μέθοδο Schroth και η στήριξη μπορεί να είναι μια επιλογή για τους ασθενείς που θέλουν να αποφύγουν τη χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, είναι απαραίτητη μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για τις κατευθυντήριες γραμμές του Schroth για να γίνει επιτυχής αυτή η θεραπεία.

Στο κέντρο και στην ομάδα του κέντρου αποκατάστασης Κτησίας υπάρχουν φυσικοθεραπευτές ειδικευμένοι με διεθνείς πιστοποιήσεις στη κλινική εφαρμογή μεθόδου και προγράμματος ασκήσεις Schroth.