Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) στο Κτησίας Αποκατάσταση

Η συνεχής επιμόρφωση, η διασπορά της γνώσης μεταξύ των ανθρώπων που στελεχώνουν το Κέντρο μας, αλλά και η διαρκής ενημέρωση νέων τεχνικών και τεχνολογιών, αποτελούν την στρατηγική μας, η οποία μας επιτρέπει να προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, πραγματοποιήσαμε ετήσιο Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) όπου οι άνθρωποι μας, σε συνεργασία με επιστήμονες υγείας, παρουσίασαν και ανέπτυξαν μεταξύ τους θέματα σχετικά με τεχνολογίες και τεχνικές βελτίωσης των υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης μέσα από μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή της πίτας μας για το 2023.