Κατ’οίκον
φυσικοθεραπεία

Μυοσκελετική θεραπεία

Νευρολογική θεραπεία

Καρδιοαναπνευστική θεραπεία

Θεραπευτική μάλαξη

Το κέντρο Κτησίας Αποκατάσταση παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον φυσικοθεραπείας που σας εξασφαλίζουν κλινική φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και ολιστικής αντιμετώπισης προσαρμόζονται σε κάθε μία πάθηση εξατομικευμένα. Ανάλογα με το ιστορικό του ασθενούς και τις ιδιαίτερες ανάγκες θεραπείας, συνδυάζεται η κατάλληλη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση με τον πλέον εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό, που επιτρέπουν την αποτελεσματική παρέμβαση για την άμεση αποκατάσταση.


Το κέντρο Κτησίας Αποκατάσταση  δίνει τη λύση, όταν οι ανάγκες ή το χρονικό διάστημα της αποκατάστασης δεν επιτρέπουν την μετάβαση του ασθενούς στις εγκαταστάσεις μας. Έμπειροι και εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές μπορούν να καλύψουν την ανάγκη της φυσικοθεραπείας στο σπίτι σας, στο δικό σας χώρο.

 

Η πρώτη επίσκεψή μας από ειδικούς φυσικοθεραπευτές στο χώρο σας, δε χρεώνεται. Πραγματοποιείται λήψη αναλυτικού ιστορικού και σχεδιάζεται το πρόγραμμα της αποκατάστασης σύμφωνα πάντα με τις δικές σας ανάγκες.


Οι εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές του Κέντρου μας πραγματοποιούν  κατ ́οίκον επισκέψεις καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παθήσεων. Μια συνεδρία φυσικοθεραπείας μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και την ίδια μέρα από την κλήση σας.