Νευρολογική
φυσικοθεραπεία

Το κέντρο Κτησίας Αποκατάσταση προσφέρει μια ολοκληρωμένη και διεπιστημονικής προσέγγισης  αποκατάσταση για άτομα με νόσους εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, νευρολογικά τραύματα, τραυματισμούς και νευρολογικές παθήσεις.

Οι φυσικοθεραπευτές μας ειδικεύονται στην αξιολόγηση και θεραπεία ατόμων με προβλήματα κίνησης λόγω ασθένειας ή τραυματισμού νευρικής φύσεως. Στα πλαίσια του προγράμματος νευρολογικής αποκατάστασης του κέντρου μας μπορείτε να βελτιώσετε και να επανακτήσετε την κινητικότητα που χρειάζεστε για να προχωρήσετε στη ζωή σας.

Οι τεχνικές που εφαρμόζονται για τη λειτουργική αποκατάσταση είναι οι μέθοδοι:
  • Bobath
  • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
  • Car and Shepherd και
  • Ειδική κινησιοθεραπεία

ανάλογα με τον ασθενή και την ανταπόκρισή του.

Η θεραπευτική  μας προσέγγιση είναι ολιστική αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο σαν μια οντότητα εξετάζοντας όλα τα θέματα υγείας του σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη συνολική βελτίωση της υγείας του.

Οι φυσικοθεραπευτές της ομάδας μας είναι εξειδικευμένοι στην νευρολογική αποκατάσταση, επιτρέποντάς μας να επικεντρωθούμε στην παροχή ειδικών για τον ασθενή αξιολογήσεων και θεραπειών για τις περίπλοκες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Είμαστε μια μοναδική κλινική στην περιοχή Ηρακλείου, σε άμεση επαφή και συνεργασία με νευρολόγους  προσφέροντας ταυτόχρονα υπηρεσίες Φυσικής αποκατάστασης, Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας σε μια όμορφη κλινική. Αυτή η προσέγγιση διεπιστημονικής ομάδας για τη φροντίδα των ασθενών, μας επιτρέπει να παρέχουμε πλήρη και εξατομικευμένη νευρολογική αποκατάσταση.

 

Η αξιολόγηση στα πλαίσια της αποκατάστασής σας θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της συνολικής σας κινητικότητας, βάδισης, ισορροπίας, στάσης, αισθητικότητας, εύρους κίνησης και δύναμης. Μπορούν επίσης να εκτελεστούν ειδικές τυποποιημένες δοκιμές για την περαιτέρω ανάλυση της ισορροπίας σας και για τον προσδιορισμό του κινδύνου πτώσης. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σχεδιάζετε έτσι ώστε να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η ευκαμψία, η δύναμη, να βελτιωθεί η στάση του σώματος, το βάδισμα και η ισορροπία.

Παθήσεις και σύνδρομα νευρολογικής φύσεως που αντιμετωπίζουμε στο κέντρο μας είναι :
  • Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ)
  • Κρανιοεγγεφαλικές κακώσεις
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Νόσος Parkinson
  • Περιφερικές Νευροπάθειες
  • Guillain – Barre

 

Ο πρωταρχικός στόχος των ειδικών της ομάδας νευρολογικής αποκατάστασης είναι να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας μέσω βελτιωμένων δεξιοτήτων, μεγιστοποίησης της ανεξαρτησίας και ανανεωμένης αυτοεκτίμησης. Ως ασθενής στο κέντρο Κτησίας, θα έχετε πρόσβαση στη νευρολογική αποκατάσταση στα πλαίσια προγράμματος αποκατάστασης εξωτερικών ασθενών.

Μυοσκελετική θεραπεία

Καρδιοαναπνευστική θεραπεία

Θεραπευτική μάλαξη

Κατ' οίκον θεραπεία