Φορτία στη σπονδυλική στήλη

Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση στο Ηράκλειο | Γάζι |

H σπονδυλική στήλη και οι δίσκοι είναι εκτεθειμένοι σε φορτία. Σε αυτό το βίντεο περιγράφονται οι θέσεις του σώματος που παράγουν την υψηλότερη μετρούμενη πίεση στους δίσκους της οσφυϊκής μοίρας. Εχει διαπιστωθεί ότι η υψηλότερη ενδοδισκική πίεση είναι  όταν ένα άτομο είναι σε καθιστή θέση, ενώ κλίνει προς τα εμπρός  κρατώντας  βάρος. Περιγράφονται επίσης στοιχεία ανατομίας, παράγοντες όπως ευθυγράμμιση σπονδυλικής στήλης κ.α. που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.