Βελονισμός

Ο βελονισμός είναι μια μέθοδος φυσικής θεραπείας, με άμεση δράση στην ανακούφιση του σωματικού πόνου και άλλων ενοχλήσεων. Έχει αναπτυχθεί για χιλιετίες στην Ανατολή και εξαπλώνεται ραγδαία στο δυτικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Θεμέλιό του αποτελεί η αντίληψη της πολικότητας του μακρόκοσμου (γιν-γιανγκ), την οποία αναγνωρίζει και στον μικρόκοσμο – δηλαδή τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Ειδικότερη βάση του αποτελεί το σύστημα των καναλιών ενέργειας-μεσημβρινών, με τη γνώση των οποίων γίνεται η διάγνωση και η θεραπεία. Το εφαρμοζόμενο στο κέντρο Κτησίας Αποκατάσταση σύστημα βελονισμού είναι τόσο ανώδυνο όσο και άμεσα αποτελεσματικό. Ο βελονισμός εφαρμόζεται είτε συμπληρωματικά ως προς την φυσικοθεραπεία με σκοπό τη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, είτε αποκλειστικά όπου ενδείκνυται.