Κτησίας
Πελματογράφημα

Είναι μια σύγχρονη και σύντομη εξέταση που αναλύει την κατανομή φορτίων κατά τη στάση και τη βάδιση, μέσω μιας πλατφόρμας με χιλιάδες αισθητήρες προσαρμοσμένης σε υπολογιστή. Αποτυπώνει ψηφιακά τη μορφολογία του πέλματος, δίνοντας πολύτιμες πληροφορίες για παθήσεις οσφύος – κάτω άκρων, ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα ιδιοδεκτικής επανεκπαίδευσης και ισορροπίας.

 

Με βάση την πελματογραφία και την εξατομικευμένη επιστημονική ορθωτική παρέμβαση στο κέντρο μας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα κατασκευής κατάλληλων ορθωτικών πελμάτων, που εφαρμόζονται εντός των υποδημάτων και συμβάλλουν στην πρόληψη ή στη θεραπεία δυσλειτουργιών.