Βάλλια Πλαΐτη

Φυσικοθεραπεύτρια

 

Κάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας από το τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Προηγούμενη Κλινική Εμπειρία:

-Κέντρο Αποκατάστασης Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας ¨Θριάσιο¨

-Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο ¨Physio and Therapy¨

-Ιδιωτικό Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ

-Κέντρο Φυσικοθεραπείας ¨Ασπίδα¨

 

Εξειδικεύσεις:

-Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) Basic Course

-Clinical Pilates

 

Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.