Μαρία Λαδουκάκη

Φυσικοθεραπεύτρια

 

Κάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προηγούμενη Κλινική Εμπειρία:

– Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
– Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας

Εξειδικεύσεις:

–  International Diploma: Basic Ergon IASTM Technique –
– Τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης

Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Κτησίας από το 2023.