Φυσικοθεραπεία στο Ηράκλειο | Γάζι |

Γιάννης Αγριμανάκης

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

 

Κάτοχος πτυχίου Βοηθού Φυσικοθεραπείας

Ειδικεύεται στη Θεραπευτική Άσκηση

Η εμπειρία του περιλαμβάνει:

  • Εφαρμογή Tecar therapy
  • Λεμφική παροχέτευση
  • Θεραπευτική μάλαξη
  • Συνδεσμικές Κακώσεις Ποδοκνημικής Άρθρωσης και Θεραπευτική Άσκηση 
  • Οσφυαλγία Τετράγωνου Οσφυϊκού Μυ

 

Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Κτησία από το 2017.