Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση στο Ηράκλειο | Γάζι |

Γωγώ Χλουβεράκη

Φυσικοθεραπεύτρια

Κάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας της σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

Εξειδικεύεται στην Παιδιατρική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία 

 

Η εμπειρία της  περιλαμβάνει 

  • Ελεπάπ Αθηνών 
  • Αττικόν νοσοκομείο 
  • Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης και Αποκατάστασης Παιδιών – Κεππα Αθηνών

 

Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Κτησία από το 2022.