Φυσικοθεραπεία στο Ηράκλειο | Γάζι |

Άντυ Χρονιάρη

Γραμματειακή Υποστήριξη

 

Απέκτησε πτυχίο Φιλολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει καταρτιστεί στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και μιλάει δύο ξένες γλώσσες.

Η πρακτική της εμπειρία περιλαμβάνει:

– Πωλήτρια σε κατάστημα με ζαχαρώδη (Ιούλιος 2013 – Σεπτέμβριος 2015).

– Διορθώτρια σε τοπική εφημερίδα (Νοέμβριος 2016 – Μάρτιος 2021).

– Πωλήτρια σε κοσμηματοπωλείο (Ιούλιος 2017 – Σεπτέμβριος 2020).

Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Κτησία από τον Μάιο του 2021.