Φυσικοθεραπεία στο Ηράκλειο | Γάζι |

Χρύσα Καραγιαννάκη

Γραμματειακή Υποστήριξη
 

Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα

09/2014–05/2017
Γραμματέας Διεύθυνσης – Γραμματειακή υποστήριξη ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κοκκίνη Χάνι
www.euroekpaideusi.gr

▪      Μηχανοργάνωση και Μηχανογράφηση κέντρου

▪      Σχεδιασμός και υλοποίηση έντυπης και ψηφιακής διαφήμισης

▪      Ενημέρωση και επεξεργασία ιστοσελίδας

▪      Αλληλογραφία

▪      Δημιουργία και Οργάνωση τμημάτων ενηλίκων

▪      Οικονομική διαχείριση

07/2007–08/2014
Διευθύντρια Παραρτήματος

DP STUDIES

Εκπαιδευτικός Όμιλος, Ηράκλειο
www.dp.gr

▪      Διοικητική υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου

▪      Ενημέρωση , πληροφόρηση, επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών του Κέντρου

▪      Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση υπηρεσιών κατάρτισης

▪      Παρακολούθηση και  έλεγχος των οικονομικών του Κέντρου

06/2004–08/2014
Καθηγήτρια Πληροφορικής

DP STUDIES

Εκπαιδευτικός Όμιλος, Ηράκλειο

Θεματικές ενότητες:

▪      CISCO IT Essentials

▪      Λειτουργικά συστήματα (Microsoft Windows)

▪      Επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word)

▪      Παρουσιάσεις (PowerPoint)

▪      Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

▪      Βάσεις Δεδομένων (Access)

▪      Internet

▪      Επεξεργασία εικόνας (Photoshop)

▪      Δημιουργία Ιστοσελίδων

▪      Επεξεργασία Βίντεο

▪      Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης

 

04/2004–04/2005
Προγραμματίστρια πολυμεσικού υλικού

 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

10/2003–06/2004
Καθηγήτρια Πληροφορικής

 

CBS Computer Learning, Ηράκλειο

05/2003–03/2004

 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας – Infocharta, Ηράκλειο

▪      Συμμετείχα στη ψηφιοποίηση και επεξεργασία χαρτών με την χρήση του προγράμματος GIS Arc- View.

05/2003
Προγραμματίστρια πολυμεσικής εφαρμογής

 

Πρόγραμμα Comenius, Ηράκλειο

Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Κτησία από τον Αύγουστο του 2018.