Φυσικοθεραπεία στο Ηράκλειο | Γάζι |

Χρύσα Καραγιαννάκη

Γραμματειακή Υποστήριξη
 

Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα

09/2014–05/2017
Γραμματέας Διεύθυνσης – Γραμματειακή υποστήριξη ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

07/2007–08/2014
Διευθύντρια Παραρτήματος DP STUDIES

06/2004–08/2014

Καθηγήτρια Πληροφορικής DP STUDIES Εκπαιδευτικός Όμιλος, Ηράκλειο

04/2004–04/2005
Προγραμματίστρια πολυμεσικού υλικού Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

10/2003–06/2004
Καθηγήτρια Πληροφορικής CBS Computer Learning, Ηράκλειο

 

Έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Κτησία από τον Αύγουστο του 2018.